Συνηθισμένες Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμες τις παρακάτω πληροφορίες.

Ενημερώστε μας εάν αντιμετωπίσατε κάποιο πρόβλημα ή θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Για να μας στείλετε τα σχόλιά σας επιλέξτε την ενότητά "Επικοινωνία".

1. Ποιος μπορεί να αποκτήσει λογαριασμό?

2. Πως μπορώ να κάνω "login”?